Ván Bài Sinh Tử

Đại hội tranh phân đã đến gần
Mà con ếch chúa vẫn hung hăng
Mưu toan chống đảng làm đảo chánh
Lú bèn diệu võ để lên gân.

Đoàn quân bảo vệ được dàn ra
Côn an, bộ đội, và lâu la
Chiến xa, thiết giáp, và xe khủng
Dẫu một con ruồi khó lọt qua.

Nhưng con chó lú biết đâu rằng
Phen này ếch chúa quyết tranh ăn
Bởi vì sinh mạng toàn gia hắn
Tùy thuộc làm vua được đống phân.

Nên con ếch chúa đánh bài liều
Cài bom tự sát thấu bầy yêu
Lỡ mà thất bại hai cùng chết
Còn nếu thành công, ếch độc triều.

https://fdfvn.wordpress.com