Câu Trả Lời Nhức Nhối

 

Tại sao một dân tộc kiêu hùng bất khuất
Bốn nghìn năm hùng cứ dưới trời đông
Ngày hôm nay bỗng vô cảm lạnh lùng
Cam phận sống cảnh chim lồng cá chậu?

Tại sao một giống nòi quật cường chiến đấu
Bao lần vùng lên đánh đuổi xâm lăng
Ngày hôm nay lại bạc nhược yếu hèn
Trước giặc Hán rợ Hồ đè đầu cỡi cổ?

Tại sao cháu con Quang Trung, Trần hưng Đạo
Quên mất rồi truyền thống của cha ông
Ngày hôm nay mãi cúi đầu cam tâm
Để thù trong và giặc ngoài thống trị?

Câu trả lời ôi thật là nhức nhối!
Trên tượng đài Hồ tặc đứng vênh vang
Và lá cờ ma của đảng cướp tham tàn
Liềm ôm búa no tròn trong biển máu.

https://fdfvn.wordpress.com