Đã Có Một Ngày Như Thế

Không ai nghĩ sẽ có ngày hôm ấy
Ngày vượn người Pac bó xuống miền Nam
Ngày búa liềm độc chiếm cả giang san
Cờ sao máu cắm vòm dinh độc lập

Không ai nghĩ sẽ có ngày hôm ấy
Ngày Vẹm nô bát phố giữa Sài gòn
Ngày rợ Hồ tràn ngập khắp non sông
Và địa ngục hình thành trên đất nước

Không ai nghĩ đến một ngày như thế
Giữa miền Nam đang hạnh phúc thanh bình
Có binh hùng tướng mạnh có đồng minh
Với chính thể cộng hòa và dân chủ

Nhưng lịch sử có một ngày như thế
Ấy là ngày quốc hận của quê hương
Ngày ba mươi tháng bốn một mùa xuân
Tổ Quốc đã rơi vào tay quỉ đỏ.

https://fdfvn.wordpress.com