Đảng Thách Lộc Hưng

nhân vụ đảng đuổi nhà cướp đất chiếm khu vườn rau Lộc Hưng Sài Gòn

Ta xé hòa ước Ba Lê
Ném vào mặt Liên Hiệp Quốc
Ta xua đại pháo xe tăng
Tràn ngập qua vùng giới tuyến
Ta chiếm trọn cả miền Nam
Khi ấy đã là một nước
Có hơn triệu người cầm súng
Và một chế độ Cộng Hòa
Tiến bộ gấp nghìn lần ta 
Cầm tù hàng triệu lính ngụy
Đổi tên thành phố Sai Gòn
Đuổi dân lên vùng kinh tế
Cưởng đoạt nhà cửa đất đai
Xua dân xuống biển vượt biên
Thu ngàn tấn vàng tấn ngọc
Đổi tiền đổi bạc ba phen
San nghèo cào khổ cả nước
Dâng lên thiên triều mẫu quốc
Nào hải đảo nào cao nguyên
Này Nam Quan này Bản Giốc
Ta ký mật ước Thành Đô
Bán đứng sơn hà xã tắc
Đổi về cái ấn cho ta
Và cái dù che cho đảng
Ta nay sống như ông hoàng
Chờ ngày hạ cánh an toàn
Nơi xứ Cờ Hoa thiên đàng
Trên những gì đã thủ đắc.

Hỡi bọn áo ôm khố rách!
Nơi vườn Lộc Hưng trồng rau
Các ngươi làm gì đượ̣c ta
Mà nhao nhao phản đối.

https://fdfvn.wordpress.com