Khóc Thương Nòi Giống

Thôi rồi dân tộc Việt nam!
Một thời bất khuất nay làm thân nô
Mặc cho bè lũ tặc Hồ
Lộng hành bán đứng cơ đồ cha ông
Ngày nay trên khắp núi sông
Gót thù giày xéo đau lòng tổ tiên
Người dân vẫn tọa giấc thiền
Mơ làm trái bóng đá xuyên khung thành
Đoạt cúp vô địch cõi trần
Đặt toàn thế giới dưới chân của mình
Trở về đi bão linh đình
Thoát y nhảy múa làm tình liên hoan…
Đến khi tỉnh giấc địa đàng
Xích xiềng nô lệ đã quàng đôi vai
Búa phang liềm cắt hình hài
Quỉ Tàu ma Vẹm khổ sai linh hồn
Hỡi ơi nòi giống Tiên Long!
Nghìn năm bắc thuộc Lạc Hồng về đâu?

https://fdfvn.wordpress.com