Như Bầy Cánh Cụt


Căm phẫn oán hờn đong đầy sông núi
Uất ức oan khiên chất chứa đất trời
Gió máu mưa sao sấm liềm sét búa
Dân tộc hãi hùng dưới ách đười ươi

Biển chết thê lương bẽ bàng tôm cá
Rừng trọc điêu tàn ngơ ngác chim muông
Không khí môi trường sặc mùi độc tố
Đồ ăn thức uống hóa chất con buôn

Giống nòi đánh đu trên mồ hủy diệt
Chủ nghĩa điên rồ khuất lấp lương tri
Đảng đoàn bất lương bạo tàn khắc nghiệt
Con người yếu hèn vô cảm sầu bi

Mù quáng vong thân như bầy cánh cụt
Trên bờ vách đá dựng đứng cheo leo
Chín mươi triệu người chen nhau nhảy xuống
Biển đỏ máu đào thủy quái hùm beo.

https://fdfvn.wordpress.com