Niềm Tin Chính Nghĩa

Ngót trăm năm ta sống chung cùng phỉ
Đảng búa liềm độc ác tựa hùm beo
Đảng nói gì ta răm rắp làm theo
Như ngựa cỡi trâu cày vâng lênh chủ

Ta ngoan ngoản, thế vẫn còn chưa đủ
Đảng bạo hành hung dữ chẳng nương tay
Vùi dập ta trong đói rét đọa đày
Bóc lột ta đến tận cùng xương tủy

Ta tuy sống giữa quê nhà yêu quí
Mà tưởng chừng chốn địa ngục trần gian
Quỉ sứ, ma vương, dịch lệ ôn hoàng
Vung liềm búa múa may làm lưỡi hái

Ta chỉ còn trên răng và dưới dái
Nhà cha ông đảng cướp bán con buôn
Đất tổ tiên thành khách sạn sân gôn
Cho tướng tá và đảng đoàn du hí

Ta hôm nay đã tìm ra chân lý
Bởi vì ta quá sợ hãi yếu hèn
Bởi vì ta nhút nhát tựa loài sên
Nên đảng đã đè đầu và cỡi cổ

Nếu ta vùng lên dù là tại chỗ
Đảng sẽ giật mình trụ lại giữ thân
Nếu ta tiến lên vững bước đôi chân
Đảng sẽ hoảng hốt quay đầu bỏ chạy

Thực chất Cộng nô là như thế đấy
Thế kiệt cùng, đầu rỗng tuếch ngu si
Giáo điều sụp đổ, sức lực suy vi
Chỉ còn biết dọa hù và khủng bố

Trong lòng chúng đã cuống cuồng hoảng sợ
Quốc tế hồng ngủ mã đã phân thây
Bè Đông Âu đã chết cõi trời tây
Đảng thoi thóp đang chờ ngày đền tội

Hỡi dân tộc hãy vùng lên xông tới!
Đảng rợ Hồ sẽ rã tựa âm binh
Trước cháu con Hồng Lạc vững niềm tin
Vào chính nghĩa diệt thù và cứu nước.