Kẻ Bất Khuất

kính tặng những tù nhân lương tâm Cộng sản

Từ đêm tối phủ trùm trên thân xác

Đen ngòm như vực thẳm cực hành tinh

Xin tạ Chúa những lần ban ơn phúc

Linh hồn con hoang dại cõi nhân sinh

Trước nghịch cảnh đầy cam go hiểm hóc

Lòng không hề chùn bước hoặc kêu ca

Dưới tra tấn của đòn thù hung ác

Đầu máu tuông không cúi gục bao giờ.

Giữa xứ sở đầy hờn căm nước mắt

Trong quê hương ngập bóng tối kinh hoàng

Ta đã sống kiêu hùng và bất khuất

Mặc bao năm khủng bố lũ tham tàn.

Có sá chi đường chông gai gian khó

Có sá chi hình phạt cõi tù đày

Đời của ta ta vẫn luôn làm chủ:

Linh hồn này ta lái vững đôi tay.

Bản dịch từ bài thơ ‘Invictus’ của William Ernest Henley. Muốn xem bản tiếng Anh xin mời vào http://bandichthongoaingu.wordpress.com