Bài Ca Đồng Tâm

Ai ngày nay là nô lệ trên thế gian?
Ai ngày nay đang khổ cực bần hàn?
Chính là chúng ta những người Việt Nam bất hạnh
Dưới ách chính chuyên của đảng Cộng sản tham tàn

Bao năm qua ta lỡ lầm mê muội
Theo Cộng Hồ xã nghĩa phản non sông
Đi dựng xây một địa đàng vô vọng
Nay là mồ chôn cả nòi giống Lạc Hồng

Bao năm qua ta điên rồ mù quáng
Theo côn đồ thổ phỉ chống quê hương
Gieo binh đao tang tóc đoạn trường
Tiếp tay Vẹm làm tan tành đất nước

Bao năm qua ta sống đời tôi mọi
Lũ rợ Hồ giặc Hán quá tham gian
Biến chúng ta thành tầng lớp dân oan
Không nhà cửa đất đai và quyền sống

Nay đã rõ ai loài phản quốc
Ai là phường bán nước buôn dân
Ai rước về cái chủ nghĩa phi nhân
Ai dâng hiến cơ đồ cho đại Hán

Hãy vùng lên cùng toàn dân tộc Việt!
Quyết diệt Hồ đuổi Hán phục quê hương
Nguyện đồng tâm và không hề sợ hãi
Đảng Cộng nô đang giãy chết cuối đường.

https://fdfvn.wordpress.com