Lời Thề Tháng Tư

Gởi KN

Tháng tư nhìn lại thấy gi?
Chủ nghĩa xã hội kéo ghì quê hương
Việt Nam địa ngục đoạn trường
Đất trời chảy máu thê lương kinh hoàng
Những con quỉ đỏ nhập tràng
Vác cờ liềm búa nghênh ngang phố phường.

Về đâu sóng gió muôn phương?
Bơ vơ thuyền nhỏ trùng dương băng ngàn
Biển khơi hải tặc đón đàng
Quê nhà tù ngục, bạo tàn, lệ nô
Vô cùng cái giá tự do
Đại dương như một nấm mồ mênh mông.

Sau lưng hấp hối Sài Gòn
Chìm theo vận nước vào trong đoạ đày
Mang tên nghiệt súc từ đây
Chia cùng dân tộc đắng cay nhục nhằn
Hỡi ai đã chỉ vừng trăng
Cùng ta năm ấy nhớ chăng lời thề?

Lời thề bất cộng đái thiên
Cùng quân Cộng sản trong miền nhân gian
Lời thề diệt lũ hung tàn
Trả về đất mẹ vô vàn yêu thương
Lời thề khôi phục quê hương
Dựng xây tổ quốc phú cường tự do.

https://fdfvn.wordpress.com

Cùng một blogger:

Bản Dịch Truyện Kiều: https://truyenkieuinenglish.wordpress.com
Bản Dịch Chinh Phụ Ngâm: https://chinhphungam.wordpress.com
Bản Dịch Cung Oán: https://cungoanngamkhuc.wordpress.com
Vườn Hương Lạ: https://bandichthongoaingu.wordpress.com