Thư Gửi Tổng Thống Obama

Thưa ngài tổng thống nước Cờ Hoa
Ngài sắp nhân danh của quốc gia
Đi thăm nước Cộng Hồ xã Ngải
Tôi có đôi lời rất thiết tha.

Xin ngài làm ơn lưu ý cho
Dân chủ, nhân quyền, và tự do
Ba quyền sống này không hề có
Dưới chế độ Cộng sản nhà Hồ.

Ngài thấy những gì đã xảy ra
Trên toàn nước Việt những ngày qua
Bạo quyền đàn áp người yêu nước
Chống nhà máy thép Formosa.

Nhà máy này thải ra hoá chất
Huỷ hoại môi trường sống Miền Trung
Một vùng duyên hải thành biển chết
Tôm cá, ngư dân, số phận chung.

Người dân biểu tình trong ôn hoà
Yêu cầu chính phủ sớm điều tra
Công khai, dứt khoát, và minh bạch
Ai là thủ phạm đã gây ra?

Thay vì đứng về phía người dân
Cái đảng bạo tàn và phi nhân
Đứng về phía tập đoàn Tàu chệt
Khống chế, bạo hành, rất dã man.

Ngài đừng tin những gì Cộng sản nói
Hãy nhìn những gì chúng đã làm
Xé hoà ước và xâm lăng Miền Nam
Khiến Hoa Kỳ nhục nhã cùng thế giới

Ngài đừng tin những gì Cộng sản nói
Hãy nhìn những gì chúng đang làm
Cả nước tôi là nhà tù lớn
Chín mươi triệu người tù lương tâm.

Bạo quyền chẳng thiết gì tổ quốc
Chúng tôn thờ chủ nghĩa Mác Lê nin
Còn đảng còn mình còn bổng lộc
Sá gì mấy chục triệu sinh linh.

Bọn chúng chỉ thèm đồng đô la
Chứ chẳng thương yêu gì quý quốc
Bọn chúng là đàn em chệt Hoa
Cùng thờ búa liềm, phò đại cục.

Vì thế tôi khuyên ngài Ôbama
Ngài sẽ gặp ma đen quỉ đỏ gian tà
Mong ngài đừng bao giờ mặc áo giấy
Mà luôn mặc quốc phục nước Cờ Hoa.

LETTER TO PRESIDENT OBAMA

Dear president of The Unites States
On behalf of your great nation
You’re going to visit Socialist Vietnam
May I tell you some petitioning words.

Please pay attention to the fact
That freedom, human right, and democracy
These three basic rights never exist
In this totalitarian Socialist tyranny.

Perhaps you have known what is happening
In our country during preceding days
The communist power suppressed the people
Who demonstrated against Formosa.

The chemical waste of this steel mill
Devastated the sea environment
Turning our pretty coast to a dead zone
Together with it are shrimps, fish, and man.

People demonstrated in order and peace.
Requesting the government to make
An open, clean, and clear investigation
Of whose hand is behind the pollution.

Instead of siding with the people
The tyranic and inhuman party
Chose to stand behind the Chinese boss
Suppressed and crushed with barbarism.

Don’t believe in what the Communists say
Look at what they have done to your country
They cunningly torn up the Paris Accord
And inflicted on your nation an infamy.

Don’t believe in what the Communists say
Look at what they’re doing to our people
The whole nation is a huge prison
Where groan ninety million prisoners of conscience.

The tyrants care nothing of our homeland
But worship Maxism Leninism
And care about the party’s domination
Instead of our people’s survival.

All they hunger for is your strong dollars
They neither love nor like your United States
Because they adhere to their Chinese masters
And share with them the common “great sake.”

Please listen to me, president Obama
You will meet with red fiends and black ghosts
But don’t ever wear paper shirts and trousers
Always wear your American costume instead.

https://fdfvn.wordpress.com

Cùng một blogger:

Bản Dịch Truyện Kiều: https://truyenkieuinenglish.wordpress.com
Bản Dịch Chinh Phụ Ngâm: https://chinhphungam.wordpress.com
Bản Dich Cung Oán: https://cungoanngamkhuc.wordpress.com
Vườn Hương Lạ: https://bandichthongoaingu.wordpress.com