Nói Với Đồng Tâm

Đồng Tâm ơi chớ tin lời lũ Vẹm

Chúng nhổ ra xong liếm lại mấy hồi

Chúng xưa nay bội hứa bao lần rồi

Không gian dối đâu phải là Cộng sản

 

Nhớ thuở nào tên Hồ râu chúa đảng

Treo đầu heo bán thịt chó Ba Đình

Rao Tự Do tráo Cộng sản búa liềm

Đưa đất nước vào con đường nô lệ

 

Ngót trăm năm dưới bàn tay đồ tể

Việt Nam ta như một vật tế thần

Lũ hung thần của chủ nghĩa phi nhân

Xua dân tộc làm đạo quân xung kích…

 

Chủ nghĩa ấy ngày hôm nay đã chết

Búa liềm kia rỉ sét gãy cong queo

Riêng đất nước ta vẫn đói vẫn nghèo

Vẫn lặn ngụp trong vũng bùn Cộng sản

 

Và cái đảng nay đã thành quốc nạn

Một quái thai thời đại quá hôi tanh

Một điển hình của giả dối lưu manh

Đang cướp bóc con người và tổ quốc

 

Đừng tin chúng, hỡi Đồng Tâm bất khuất

Một Miền Nam nhẹ dạ đã tiêu ma

Hãy dũng cảm đương đầu cùng thách thức

Trước Vẹm nô đầy quỉ quyệt gian tà.

https://fdfvn.wordpress.com