Dân Oan Bần Cố

Xưa đảng đã phong tôi làm bần cố
Bởi tôi chỉ còn chiếc khố trên thân
Và túp lều hương hỏa tiền nhân
Bảo tôi cò mồi những lần đấu tố

Tôi hăng hái nhập đoàn quân tố khổ
Xông vào hội trường tòa án nhân dân
Bịa ra trăm chuyện bóc lột ác ôn
Xỉ vả vào mặt phú ông địa chủ

Đấu tố xong xuôi tôi vào hợp tác xã
Vẫn đói vẫn nghèo vô sản chính chuyên
Bóc lột vẫn còn, áp bức thường xuyên
Địa chủ không còn nhưng còn “ông đảng”

Ông đảng vô cùng gian tham khốn nạn
Vơ vét sạch sành tài sản người dân
Túp lều hương hỏa, cái khố che thân
Tôi chỉ còn đây trên răng dưới dái

Đù cha thằng đảng lật lường mất dạy
Đ…ỗ M…ười Hồ tặc bịp bợm dâm ô
Nay tôi tồng ngồng đứng giữa thủ đô
Làm người dân oan kiên cường bất khuất.

https://fdfvn.wordpress.com