Tiền Đồ Dân Tộc

Dân tộc Rồng Tiên thật đớn đau!
Mắc lầm gian kế bọn Nga Tàu
Vác cờ liềm búa làm xung kích
Đánh mướn không công ải địa đầu

Học đòi chủ nghĩa Mác Lê nin
Một bầy người vượn hắc tinh tinh
Đòi đi giải phóng toàn nhân loại
Kết thành quốc tế đảng quang vinh

Tung hê cái lý tưởng đại đồng
Địa cầu như một nấm mồ chung
Không còn bất công và giai cấp
Chỉ toàn là chết chóc mênh mông

Chủ nghĩa ngông cuồng đã chết non
Nhân quần đã thoát họa nô vong
Nhưng trên dải đất bờ Đông Hải
Số phận đau buồn giống Lạc Long

Chúng vẫn lộng hành ở nước tôi
Đảng con người vượn quá tanh hôi
Dựa trên bạo lực và lừa bịp
Ngót đã trăm năm thống trị rồi

Còn lại gì đây trên quê hương?
Khắp miền đất nước ngập thê lương
Tiền đồ dân tộc ôi đau xót!
Lệ thuộc nghìn năm giặc bắc phương.