Còn Thua Chó Chết

Đại Quang chết còn thua con chó chết
Thằng đại gian đại ác gốc côn an
Tên lưu manh đầu sỏ Cộng tà gian
Con quỉ sứ đảng búa liềm khát máu

Con chó chết còn có người thương tiếc
Thú giữ nhà thương chủ có lòng trung
Riêng hắn chết bị người đời mắng nhiếc:
“Phường buôn nòi bán nước đảng tàn hung”

Hắn chết chẳng khác chi Hồ đại cáo
Hồn chẳng dám về giáp mặt tổ tiên
Mà lại đi tìm Lê nin Các Mác
Để dâng lên những khốn khiếp đê hèn

Hắn chết vì nạn đảng tranh quyền lực
Phe Trọng già đấu đá Dũng xà mâu
Chém giết nhau giành cái ấn công hầu
Đâu thiết đến tình đồng liêu đồng chí

Dân tộc ta sẽ dài dài chứng kiến
Cái chết qui trình của quỉ trung ương
Rồi nhún vai và khạc đờm khinh miệt:
“Lũ Cộng mày chó chết vẫn còn hơn.”