Formosa- Hồi Chuông Báo Thức

Chuyện xãy cả tháng rồi
Cá chết ngập tràn bờ
Người dân đòi điều tra
Xem ai là thủ phạm
Đảng đang cố câu giờ
Giả vờ câm và điếc
Chủ tâm làm hạ nhiệt
Chìm xuồng vụ cá chết
Chống lưng nhà máy thép
Ủng hộ Formosa
Giắc reo mầm huỷ diệt
Triệt tiêu nòi giống Việt
Don đường cho mẹ Hoa
Và con hoang đảng Vẹm
Sớm sum họp một nhà.

Ngày ấy sẽ không xa
Khi khắp đất nước ta
Một chủ trương diệt tộc
Một tương lai tàn khốc
Từ biển cả sông ngòi
Đến đồ ăn thức uống
Từ đầu óc con người
Đến tinh thần luân lý
Từ giáo dục nhà trường
Đến bầu trời không khí
Tất cả bị nhiễm độc
Tất cả bị Hán hoá
Len vào trong dòng máu
Biến mỗi người dân Viêt
Thành một anh Tàu chệt
Từ lúc nào không biết.

Thức dậy người dân Việt!

https://fdfvn.wordpress.com

Cùng một blogger:

Bản Dịch Truyện Kiều: https://truyenkieuinenglish.wordpress.com
Bản Dịch Chinh Phụ Ngâm: https://chinhphungam.wordpress.com
Bản Dich Cung Oán: https://cungoanngamkhuc.wordpress.com
Vườn Hương Lạ: https://bandichthongoaingu.wordpress.com