Nhắc Lời Ông Thiệu

“Đừng nghe lời chúng nói
Hãy nhìn điều chúng làm”
Lời ai nghe thấm thía
Thấu vào tận tâm can

Chủ nghĩa ta ưu việt
Dân tộc ta anh hùng
Chủ nghĩa giờ khánh kiệt
Dân tộc sắp nô vong

Búa liềm ta vô địch
Lãnh tụ ta thiên tài
Búa liềm đã gãy nát
Lãnh tụ toàn quái thai

Cái côn đồ đảng phỉ
Tàn độc và tà ma
Khiến giống nòi đất nước
Như người bệnh xi đa

Bốn triệu tên đoàn đĩ
Ký sinh trùng quê hương
Mấy trăm thằng đảng qủi
Ác thần và ma vương

Hỡi người dân nước Việt
“Hãy nhìn điều chúng làm
Đừng nghe lời chúng nói”
Mà tan nát Nhà Nam.

https://fdfvn.wordpress.com