Xã Hội Ưu Việt

 

Xã hội chủ nghĩa thiên tài
Đầy tớ chễm chệ ngự đài vinh quang
Phong lưu gác tía lầu vàng
Ông chủ ra đứng ngoài đàng ăn xin.

http://fdfvn.wordpress com