Tiếng Gọi Tháng Tư

Mỗi lần năm đến tháng tư
Là tôi lại cứ mình như khóc thầm
Đất trời đang giữa tiết xuân
Lòng tôi vẫn mãi lạnh lùng mùa đông
Tôi nghe uất hận tổ tông
Vì đâu đất nước thù trong giặc ngoài?
Tôi nghe sông núi thở dài
Giống dòng Âu Lạc còn ai thương nòi?
Tôi nghe biển cả sục sôi
Đâu rồi hòn đảo từ thời cha ông?
Tôi nghe ai oán Cữu Long
Tiếc thương tôm cá và đồng lúa thơm
Tôi nghe phẫn nộ của rừng
Vẹm đem ta bán cho quân Tàu phù
Tôi nghe than khóc thủ đô
Trả ta tên cũ thuở nao Sài Gòn
Tôi nghe tiếng gọi nước non
Đứng lên giành lại núi sông nhân quyền
Tôi nghe lời dặn tổ tiên
Giữ từng tấc đất lưu truyền cháu con.

https://fdfvn.wordpress.com