Tiếng Gọi Tháng Tư

Mỗi lần năm đến tháng tư
Là tôi lại cứ mình như khóc thầm
Đất trời đang giữa tiết xuân
Lòng tôi vẫn mãi lạnh lùng mùa đông
Tôi nghe tiếng thét cha ông:
“Vì đâu đất nước thù trong giặc ngoài?”
Tôi nghe sông núi thở dài:
“Giống dòng Âu Lạc còn ai thương nòi?”
Tôi nghe lảnh thổ sục sôi:
“Đâu rồi hòn đảo ở ngoài Biển Đông?”
Tôi nghe ai oán Cữu Long:
“Tiếc thay tôm cá và đồng lúa thơm!”
Tôi nghe phẫn nộ của rừng:
“Vẹm đem ta bán cho quân Tàu phù”
Tôi nghe than khóc thủ đô:
“Trả ta tên cũ thuở nao Sài Gòn”
Tôi nghe tiếng gọi nước non:
“Đứng lên giành lại núi sông nhân quyền”
Tôi nghe lời dặn tổ tiên:
“Giữ từng tấc đất lưu truyền cháu con.”

https://fdfvn.wordpress.com