Cắt Mạng Tháng Mười

Cuộc thảm sát kinh khủng nhất hành tinh
Cầm đầu bởi gả tâm thần Lê nin
Và một lũ cuồng nô theo Các Mác
Trăm năm rồi còn có kẻ tôn vinh

Nhân loại hoảng hốt quay đầu nhìn lại
Thì ra bọn con cháu Hồ chí Minh
Trên rẻo đất tang thương bờ Đông Hải
Đang kêu la cầu cứu cha ông mình

“Ôi cách mạng tháng Mười Nga dzĩ đại!
Sao bỗng dưng lại chết yểu lâm sàng?
Ôi con đường của bác Hồ yêu quái!
Sao đi hoài chỉ thấy những mồ hoang?”

Trong khi ấy trước tiền đồ hủy diệt
Triệu người Nam than khóc xót quê hương
Và cùng lúc trong nhà ma xác ướp
Lão Hồ nằm tự sướng kiếp ma vương.

https://fdfvn.wordpress.com