Lời Cảnh Báo của Non Sông

Dân Việt ơi, thôi đừng hoang tưởng nữa
Đủ quá rồi bao mơ ước viễn vông
Vô sản năm châu, thế giới đại đồng
Bừng mắt dậy cổ cùm gông nô lệ

Hãy can đãm nhìn thẳng vào thực tế
Bản thân mình đã dính phải bùa mê
Hãy thoát ra tìm lại lối trở về
Cùng Đất Mẹ đang chịu nghìn cay đắng

Một thế lực nội thù và ngoại tặc
Cấu kết nhau trói chặt cả quê nhà
Gặm nhấm ăn mòn đất nước ông cha
Đưa dân tộc vào nấm mồ hủy diệt

Bốn nghìn năm can trường nòi giống Việt
Từng bao lần đánh đuổi giặc xâm lăng
Cớ sao hôm nay khiếp nhược yếu hèn?
Để Tổ Quốc rơi vào vòng nô lệ

Kẻ nội thù ngay giữa lòng đất mẹ
Rước búa liềm tròng ách xuống toàn dân
Thờ Lê nin, Các Mác bỏ Long Quân
Tiếp tay giặc trong âm mưu đồng hóa

Bọn ngoại tặc vẫn Tàu ô man dã
Với ý đồ Hán hóa tự xa xưa
Có lũ Vẹm nô dưới một đảng cờ
Gặp cơ hội của nghìn năm một thuở

Dân Việt ơi, thôi đừng say ngủ nữa
Giặc đã tràn khắp ngõ ngách quê hương
Đảng tay sai đang quì gối đầu hàng
Mau thức tỉnh nếu không thì quá muộn.

https://fdfvn.wordpress.com