Vành Đai Và Con Đường

Một vành đai một con đường
vành đai liềm búa thê lương oán hờn
con đường cộng sản phi nhân
căm thù giai cấp, vong ân, tuyệt tình

Vành đai vây hãm nhân sinh
giam cầm khủng bố sinh linh địa cầu
con đường lát bởi đầu lâu
bu chân anh Tập ba Tàu mà đi

Theo sau là vẹm nô tì
vác cờ sao máu cuồng si thét gào
“tiến lên chiến sĩ đồng bào
địa đàng vô sản nơi nào đẹp hơn”

Tội tình con cháu Hùng Vương
rơi vào kiếp nạn đoạn trường bấy nay
vòng đai che khuất bóng ngày
con đường dẫn đến đọa đày lệ nô

Cuối đường một cái nấm mồ
Giống nòi hủy diệt, cơ đồ tiêu tan.

https://fdfvn.wordpress.com