Cỗ Xe Nhà Sản

Cỗ xe nhà Sản lềnh kềnh
Hành trình xã ngải gập ghềnh tối om
Bốn con quái thú đỏ lòm
Nhe răng liềm búa lom khom lần mò
Con đường kách mệnh cam go
Máu xương chất đống như gò hai bên
Con đường vô sản “quang vinh”
Sao mà vắng ngắt lạnh tanh hãi hùng!
Nhìn quanh nam bắc tây đông
Chỉ còn đồng chí cuồng ngông Ba Tàu
Cỗ xe chẳng biết về đâu
Bốn con quái thú gục đầu mà đi
Theo chân lão chệt ngu si
Trên xe hành khách li bì ngủ say
Có ai biết được rồi đây
Tương lai sẽ đến những ngày lệ nô.

https://fdfvn.wordpress.com