Chó Lú Nổi Điên

Chó lú từ khi đuổi Ếch bà
Khỏi bầy súc vật chốn triều ca
Về làm con nhái bầu tử tế
Tối này nơm nớp sợ điều tra

Lú thấy lòng vui như hội xuân
Bên con gà mái gáy Kim Ngân
Cùng ma dê Phúc theo nâng dái
Cầm cu Lú đái sướng lâng lâng

Nhưng rồi xuất hiện bọn lốc gơ*
Bêu xấu uy danh của bác Hồ
Bôi bẩn đảng đoàn và lãnh tụ
Toàn là bịa đặt “chuyện vu vơ”

Nào là bác thịt chẳng chừa ai
Từ nữ đồng chí vẹm Minh Khai
Đến cô cháu gái Mường Nông Ngát
Rồi nàng Xuân thị cũng mang thai

Nào là Duẫn ác nói bô bô:
“Ta đánh Miền Nam cho Trung Xô
Chiến công lẫy lừng xương máu Việt
Dâng về lãnh tụ Xít và Mao”

Nào là Đồng vẫu ký công hàm
Hiến vùng biển đảo của dân Nam
“Thà giao đồng chí Tàu quản lý
Hơn để “ngụy quyền” giữ nước non”

Nào là Linh méo đến Thành Đô
Van lơn Đại Hán nộp cơ đồ
Xin làm một tỉnh bờ phiên dậu
Hòng cứu đoàn ta khỏi xuống mồ

Nào là Mười hoạn hạ tay đao
Đâm heo thiến chó tự năm nào
Nay đem cắt mạng người dân Việt
Khiến toàn đất nước mãi xanh xao

Nào con dê nọc Lê khả Phiêu
Sướng cu mù mắt đã chơi liều
Chẳng may bị Tàu phù nắm chóp
Liền dâng đất biển giải bùa yêu

Nào tên Mạnh ngốc đại ngu ngơ
Con rớt con rơi lão tặc Hồ
Gian dâm cũng chẳng thua gì bố
Hai lần làm chúa đảng ma cô

Nào là Trọng Lú Formosa
Lấy tượng Hồ vàng đổi quốc gia
Trót ăn xôi chùa nên nghẹn họng
Nuốt vào không xuống khạc không ra

Thôi thì đủ thứ việc tào lao
Mới nghe cứ tưởng chuyện tầm phào
Ngờ đâu xem kỹ là chuyện thật
Khiến cho chó Lú giận điên đầu

Lú truyền tróc nã bọn lốc gơ
Dùng luật rừng xanh bắt bỏ tù
Ba Sàm, Mẹ Nấm, và bao kẻ
Vạch trần bộ mặt đảng nhuốc nhơ

Nhưng mà Chó lú đã hoài công
Toàn dân tộc Việt đã tâm đồng
Một người bị bắt muôn người quyết
Thề nguyền giải Cộng cứu non sông.

*Bloggers

https://fdfvn.wordpress.com

CÙNG MỘT BLOGGER

Bản Dịch Truyện Kiều: https://truyenkieuinenglish.wordpress.com
Bản Dịch Chinh Phụ Ngâm: https://chinhphungam.wordpress.com
Bản Dịch Cung Oán: https://cungoanngamkhuc.wordpress.com
Vườn Hương Lạ: https://bandichthongoaingu.wordpress.com