Lời Khuyên Nguyễn Xuân Phúc

Hạ cánh an toàn đi Phúc ơi!
Liên xô trụ cột đã tiêu đời
Đông âu huynh đệ đều tan nát
Thì sá gì đâu đảng của ngươi.

Hạ cánh an toàn đi Phúc ơi!
Đừng mong nhờ cậy chú con trời
Đừng đem đất nước giao cho ác
Bán nước buôn dân để tiếng đời.

Hạ cánh an toàn đi Phúc ơi!
Bảo táp phong ba ập tới rồi
Kỳ Anh, Vũng Áng mồ chôn cá
Cũng là mồ chôn của đảng thôi.

Hạ cánh an toàn đi Phúc ơi!
Nghe chăng tiếng thét dậy vang trời
Nhân dân phẫn uất đang đòi hỏi
Tự do dân chủ quyền con người.

Hạ cánh an toàn đi Phúc ơi!
Nhân dân giờ đã lớn khôn rồi
Gông cùm xiềng xích không còn sợ
Giết chóc tù đày vô ích thôi.

Hạ cánh an toàn đi Phúc ơi
Thằng Quang, thằng Trọng rét teo buồi
Con Ngân sợ són ra quần lót
Du đảng, côn an, chạy hết rồi.

Hạ cánh an toàn đi Phúc ơi!
Đùm đề con cháu chạy ra khơi
Vàng đô cướp đủ nhà mua sẳn
Qua xứ Cờ Hoa sống thảnh thơi.

https://fdfvn.wordpress.com

Cùng một blogger:

Bản Dịch Truyện Kiều: https://truyenkieuinenglish.wordpress.com
Bản Dịch Chinh Phụ Ngâm: https://chinhphungam.wordpress.com
Bản Dich Cung Oán: https://cungoanngamkhuc.wordpress.com
Vườn Hương Lạ: https://bandichthongoaingu.wordpress.com