Dân Tộc Tôi Đâu?

Biển chết cá chết người còn không?
Biển là mẹ đại dương mênh mông
Cá là sinh vật là sự sống
Biển chết cá chết người tiêu vong

Thế mà ngày nay trên nước tôi
Formosa giết biển xanh rồi
Cá tôm chết trắng bờ duyên hải
Chết hết, chỉ còn nhà máy thôi

Đảng kia đã chọn Formosa
Đổi lấy non sông đất nước nhà
Bán đi vận mệnh toàn dân tộc
Giá bèo năm trăm triệu đô la

Nhưng còn dân tộc Việt nam đâu?
Chẳng lẽ cam tâm mãi cúi đầu
Trước đảng rợ Hồ đang bán nước
Cho thù truyền kiếp giặc Ba Tàu

Nhưng còn dân tộc Việt Nam đâu?
Nghe chăng sông núi tiếng kêu gào
Vùng lên tranh đấu hay là chết
Đại hoạ nghìn năm lệ thuộc Tàu

Nhưng còn dân tộc Việt Nam đâu?
Suốt từ Cao Lạng đến Cà Mâu
Những con người máy đang chen chúc
Vô cảm lạnh lùng, biết nói sao!