Câu Hỏi Nghẹn Ngào

Việt Nam mình hết thuốc chữa rồi sao?
Câu hỏi vang lên u uất nghẹn ngào
Từ đáy tâm hồn bao người yêu nước
Trước cảnh quê nhà rã nát thương đau.

Việt Nam mình hết thuốc chữa rồi sao?
Hải đảo, biên cương đã hiến chệt Tàu
Châu thổ, cao nguyên giặc thù xâm chiếm
Và đảng tay sai khốn khiếp cúi đầu

Việt Nam mình hết thuốc chữa rồi sao
Biển cả, rừng xanh, độc chất úa nhàu
Thành phố, thôn quê, Cộng tà băng hoại
Di chấn lâu dài thế hệ mai sau

Việt Nam mình hết thuốc chữa rồi sao?
Đất nước lai căng nửa Việt nửa Tàu
Dân tộc ê chề nửa người nửa ngợm
Vô cảm lạnh lùng chẳng biết xót đau

Việt Nam mình hết thuốc chữa rồi sao?
Quân đội chủ trương kinh tế làm giàu
Công an quyết tâm còn mình còn đảng
Cướp bóc tài nguyên đất nước chia nhau

Việt Nam mình hết thuốc chữa rồi sao?
Bốn triệu đảng nô cưỡi cổ đè đầu
Chín mươi triệu người con Hồng cháu Lạc
Dính phải ngải bùa quỉ chúa Hồ râu

Việt Nam mình hết thuốc chữa rồi sao?
Một bọn ma vương quỉ hận thần sầu
Một đảng vượn người hung tàn độc ác
Cưỡng bức quê nhà chẳng biết về đâu

Việt Nam mình hết thuốc chữa rồi sao?
Sông núi than van, tổ quốc khẩn cầu
Dân tộc bạc tình giả đui giả điếc
Để mặc quê nhà rớt xuống vực sâu.

https://fdfvn.wordpress.com