Ta Đánh Ta

Nhân lời Lú về chống tham nhũng

Chống tham nhũng là ta đánh ta
Ta là chúa tể đảng lâu la
Ta là đầu lĩnh quân liềm búa
Rúc trong chiếc vỏ một bình hoa

Bình hoa xã nghĩa đảng quang vinh
Thờ hai thánh tổ Mác-Lê nin
Thêm vào một xác ma Hồ tặc
Là vùng thánh địa của âm binh

Bây giờ muốn diệt bầy tham nhũng
Khác nào đập nát cả bình hoa
Khác nào khi sư và diệt tổ
Khác nào khai tử đảng tà ma

Rồi lũ chuột giòi biết trốn đâu
Triệu con lớn nhỏ sống sang giàu
Bám vào hút máu quê nghèo khó
Bầy đàn nhung nhúc đỏ au au

Rồi dân sẽ vùng lên bốn phương
Đập ruồi giết chuột trảm ma vương
Trăm năm bị trị đầy khổ nhục
Bùng nổ thành cơn đại sát thương

Và thế là ta đã giết ta
Tội gì không đánh lại khai ra
Thôi thì cứ việc đâu về đấy
Chớ mà đập chuột bể bình hoa.

https://fdfvn.wordpress.com