Hỏi Vẹm

Bao giờ Vẹm mới hết u mê?
giã từ chủ nghĩa Mác Mao Lê
dẹp bỏ búa liềm và sao máu 
trở về nguồn cội dưới trời quê

Bao giờ Vẹm mới hết tham gian?
trả lại quê nhà mảnh giang san
trả lại người dân quyền được sống
thoát đời tủi nhục kiếp lầm than

Bao giờ Vẹm mới thương dân tộc?
một bọc trăm con giống Lạc Hồng
dù kẻ lên nguồn người xuống biển
đều là con cháu Lạc Long Quân

Bao giờ Vẹm mới thôi là thú?
ai đó đừng mơ giấc ngủ ngày!
chẳng có khi nào loài lang sói
niệm kinh sám hối đại từ bi.

https://fdfvn.wordpress.com