Lời Than Phố Cổ

Thủ tướng tham ô của miền đất khổ
Ngu như bò lừa, hèn như dê chó
Con cháu tặc Hồ ỉa són đẻ rơi
Vừa được Hán vương phong làm thái thú

Một ngày rong chơi tưởng thú cùng vợ
Dắt bầy tay chân về thăm Phố Cổ
Coi thường luật pháp khinh đám dân đen
Chạy xe rông càn trên đường đi bộ

Du khách Âu Tây dừng chân khiếp sợ
Dân chúng Hội An lạnh lùng bỡ ngỡ
Dòng sông Thu Bồn rên siết hờn căm
Phố ngủ nghìn năm giật mình than thở

“Thì ra là thằng Xuân Phúc nham nhở
Ngày xưa du côn học hành dang dở
Đá cá lăn dưa tại các chợ làng
Bây giờ làm quan về đây rởn mỡ

Tại sao thế nầy một thằng nịnh bợ!
Tại sao thế nầy một đảng mọi rợ!
Còn cưỡi trên đầu trên cổ nhân dân
Thì đến bao giờ quê hương hết khổ?”

https://fdfvn.wordpress.com