Tặc Hồ- Trùm Khủng Bố

Thiên hạ thường cho Bin Lây đân*
Là trùm khủng bố nâm bờ hoanh**
Nhưng mà so với Hồ cẩu tặc
Bin chỉ đáng làm thằng vác chân.

Ngay từ buổi thiếu thời hư hoang
Hồ đã mơ làm đại ác gian
Xuống tàu vượt biển tìm ma giáo
Học thói hung tàn lũ sói lang.

Cuối cùng Hồ gặp được Lê nin
Chúa trùm tội ác điện Krem lin
Chủ trương nhuộm đỏ toàn thế giới
Đặt hết năm châu dưới búa liềm.

Lê nin cho Hồ làm tiên phong
Đoàn quân xung kích ở phương đông
Sai về cướp chính quyền trong nước
Đặt nền thống trị đảng nô vong.

Từ đó khởi đầu cuộc bể dâu
Phương châm khủng bố đặt hàng đầu
Duy trì quyền bính bằng sợ hãi
Xem mạng người như thể kiến sâu.

Mở màn là “Ruộng đất Đấu tranh”
Máu xương ngập đỏ cánh đồng xanh
Trăm nghìn người chết vì đấu tố
Để vừa lòng hai nước đàn anh.

Kế đến trò “Giai phẩm Nhân văn”
Trăm hoa chưa nở đã tiêu tàn
Những người không bẻ cong ngòi bút
Chết mòn vì chống đảng tà gian.

Rồi đến màn “Đốt sạch Trường Sơn”
Theo lệnh quan thầy ở Bắc phương
Hồ xua cả đoàn quân xung kích
Vào Nam đánh mướn cướp quê hương.

Huynh đệ tương tàn hai mươi năm
Cuối cùng Vẹm nuốt trọn Miền Nam
Bằng khủng bố bạo hành và dối trá
Bốn triệu người gục chết trong hờn oan.

Hồ chết còn để lại bầy con
Tiếp tục điều hành đảng du côn
Và cái nhà nước chuyên khủng bố
Cắm mãi búa liềm trên nước non.

* Bin Laden
** number one
https://fdfvn.wordpress.com