Đảng Hiện Nguyên Hình

Dân mình đã thấy hay chưa?
Đảng kia đá cá lăn dưa chợ chiều
Đâu rồi ông bác “kính yêu”
Đâu rồi cái đảng với nhiều “quang vinh”
Chỉ còn một bọn giả hình
Giòi sâu, chuột bọ, tinh tinh, sói cầy
Một bầy dã thú cướp ngày
Bạo hành trấn lột trắng tay đồng bào
Oán hờn ngút tận trời cao
Oan khiên dậy đất dâng trào biển khơi
Chín mươi triệu kiếp con người
Quê hương tan nát, đười ươi lộng hành
Thôn quê cho đến thị thành
Bắc nam tràn ngập lưu manh côn đồ
Đảng đoàn, đĩ điêm, ma cô
Đuổi nhà, chiếm đất, tham ô, bạo tàn
Đồng bào thành những dân oan
Đảng kia là những chủ nhân sang giàu
Uy quyền chễm chệ trên cao
Ban hành nghị quyết trên đầu dân đen
Rằng ta trị nước muôn niên
Bất khả xâm phạm, độc quyền núi sông.

https://fdfvn.wordpress.com