Tố Cáo Cùng Thế Giới

Bạn có biết bọn hung đồ “thánh chiến”
Hay cái Nhà Nước Hồi Giáo hôm nay
Đang gieo khổ đau nhân loại hàng ngày
Có nguồn cội từ đâu không nhỉ?

Bọn chúng là hậu thân phường ma quỉ
Điển hình là loài quỉ đỏ tàn tham
Trong chuyến ăn hàng cướp bóc Nhà Nam
Mà chúng gọi “Cuộc chiến tranh thần thánh.”

Bầy Vẹm phỉ- giống vượn người cuồng tín
Thờ tà thần Các Mác, chúa Lê nin
Bị bùa mê thuốc lú cáo Hồ Min
Thành một đảng mẹ mìn trên đất nước.

Chúng đâu thiết đến tình yêu tổ quốc
Chúng lý gì đến hạnh phúc người dân
Chúng chủ trương dùng khủng bố bạo tàn
Để khuất phục con người bằng sợ hãi.

Chúng đã biến quê tôi thành chiến địa
Và dân tôi thành những vật tế thần
Cho một giáo điều hoang tưởng phi nhân
Trên khắp nước từ Nam ra chí Bắc.

Chúng không óc không tim lòng máu sắt
Vung búa liềm giết chóc quyết không tha
Bất kể những ai trai gái trẻ già
Dám đòi sống một cuộc đời nhân bản.

Những gì nhà bọn cực đoan Hồi giáo
Đang bạo hành cùng nhân loại hôm nay
Vẹm quê tôi đã sáng chế ra xài
Cùng dân tộc ngót trăm năm về trước.

Nào ám sát, đặt bom, nào pháo kích
Nào gông cùm, nào “cải tạo”, mò tôm
Đại lộ kinh hoàng, Thảm sát Mậu Thân
Xâm lược Miền Nam, đoạ đày cả nước.

Cho đến hôm nay chúng còn mơ ước
Gieo búa liềm tang tóc khắp năm Châu
Quyết theo đuôi tên chủ tướng Ba Tàu
Đưa nhân loại trở về thời Cộng sản.

Tai hoạ hôm nay phát sinh từ đảng
Đang độc quyền thống trị nước Việt Nam
Là tiền thân quân Thánh chiến cực đoan
Là sư phụ Nhà Nước Hồi khủng bố.

https://fdfvn.wordpress.com