Quê Hương Ngày Đảng Tận

Biển cả sôi trào nước dâng cuồn cuộn
Sông núi chuyển mình mưa bay gió cuốn
Quần chúng vùng lên, bạo quyền sập xuống
Ba Đình đổ nát, Bắc Bộ tan hoang

Thây ma Hồ tặc bên đàng trôi nổi
Lũ chó gầm gừ tranh nhau xác thối
Lá cờ chế độ gian manh tội lỗi
Chới với giữa trời rách nát thê lương

Cả nước ra quân tràn đường ngập phố
Từ bắc chí nam trời long đất lở
Xiềng xích tháo tung, gông cùm vụn vỡ
Tiếng thét diệt thù sôi sục buồng tim

Chủ nghĩa tiêu ma, búa liềm tan nát
Chúa vẹm kinh hoàng tìm đường tẩu thoát
Đứa chạy qua Tàu, đứa theo “đế quốc”
Bỏ bầy đảng đoàn ngơ ngác bơ vơ

Lũ giặc Tàu phù lâm vào ngõ bí
Theo gương Hoàng Thao, Thoát Hoan, Sĩ Nghị
Chui trong ống đồng, chạy qua cầu khỉ
Kinh hồn táng đởm vỡ mộng xâm lăng

Dân tộc Việt Nam kiêu hùng đứng dậy
Từ kiếp nô vong lỡ lầm vướng phải
Xô ngã bạo tàn phi nhân độc hại
Về cùng Lạc Long cội nguồn mãi mãi.

https://fdfvn.wordpress.com