Lời Thề Ngày Đi

Mùa xuân nào ly hương
Núi sông sầu thảm thiết
Lênh đênh trên trùng dương
Nghẹn ngào câu từ biệt
Ngoái nhìn thành phố thương
Nước mắt trào thương tiếc
Cờ đỏ phủ màu tang
Thê lương trời đất Việt
Giông bão xé thuyền nan
Tử thần trong sóng biếc
Hải đảo ngập mồ hoang
Những linh hồn dũng liệt
Liều mạng sống ra đi
“Tự do hay là chết!”
Xin đừng quên lời thề
Hỡi người dân nước Việt.

https://fdfvn.wordpress.com