Câu Hỏi Chính Mình

Dân tộc ta đã làm gì nên tội
Mà giờ đây chìm đắm bể trầm luân
Dưới ách búa liềm Cộng sản phi nhân
Ngót trăm năm kiếp đọa đày tủi nhục?

Phải chăng bởi vì non sông vô phúc
Sinh ra thằng nghịch tử phá gia cang
Lạy lục Lê nin rước đảng bạo tàn
Đặt chễm chệ lên bàn thờ tổ quốc?

Phải chăng bởi vì dân ta dại dột
Quá tin lời đường mật đảng tà gian
Khi bình tâm thì đã quá trễ tràng
Xiềng nô lệ đã quàng vào cơ thể?

Ngày hôm nay khắp nơi trên trần thế
Cả loài người vui dân chủ tự do
Dân tộc ta phải sống với rợ Hồ
Làm tôi mọi cho những con người vượn

Ngày hôm nay khi nhân quần vui sướng
Về tương lai an hưởng kiếp nhân sinh
Dân tộc ta đang mất cả chính mình
Theo bước đảng đi vào mồ hủy diệt.

https://fdfvn.wordpress.com