Chó Lú Phê Bình Lừa Chung

Nhân chuyện Chung hứa đến Đồng Tâm…

Đồng chí Chung sao mà ngu muội thế?
Hứa làm gì với bọn hủi Đồng Tâm
Há đã quên lời bác dạy bao lần
“Không thỏa hiệp với kẻ thù giai cấp”

Chúng là bọn quyết liều thân giữ đất
Dù đất kia là sở hữu toàn dân
Đâu chỉ là tài sản của Đồng Tâm
Mà dám chống quyền trưng thu của đảng

Đảng của ta gia tài nghìn muôn vạn
Là kế thừa di sản của cha ông
Là chủ nhân tài sản của non sông
Ai chống đảng là những phường phản động

Bọn phản động là kẻ thù giai cấp
Phải quyết lòng trấn áp chẳng nương tay
Bằng thủ tiêu, bắn bỏ, hoặc tù đày
Không để chúng ngóc đầu gieo độc hại

Chúng cậy chúng trên răng và dưới dái
Chẳng còn gì để mất nữa mà lo
Thí mạng cùi mong kiếm được lời to
Ta nhất quyết không bao giờ nhượng bộ

Như trước đây ta bao lần truy tố
Bọn dân oan trên khắp cả ba miền
Dám công khai đòi dân chủ dân quyền
Dám tranh giành đất đai cùng với đảng

Thế mà đồng chí xem chúng như bạn
Hứa đến nhà để nói chuyện tay đôi
Có khác gì đang tiếp sức hà hơi
Cho chúng tưởng mình quang minh chính đáng

Rồi cả nước sẽ theo gương bọn phản
Thì làm sao dập tắt lửa đấu tranh
Đồng chí mau gác lại chuyện thăm dân
Và ngồi xuống khẩn trương làm kiểm điểm.

https://fdfvn.wordpress.com