Phương Thuốc Mầu Duy Nhất

Đã khá muộn rồi dân tộc ơi!
Chệt kia đã cắn cổ con mồi
Siết nanh đưa nọc sâu vào máu
Thân thể cứng đờ, sẽ chết thôi!

Cũng bởi con mồi đã hiến thân
Nghe theo miệng lưỡi lão dâm thần
Lao vào hang huyệt loài quỉ đỏ
Tìm kiếm đường lên cõi địa đàng.

Địa đàng đâu thấy, vẫn còn xa?
Đường cứ tràn lan bóng quỉ ma
Nọc độc mỗi ngày thêm một ngấm
Nghĩ lại càng đau nỗi xót xa.

Ngày ấy quê hương đẹp gấm hoa
Ta nghe lời phỉnh đảng gian tà
Vác cờ liềm búa đâm thuê mướn
Cuối cùng tổ quốc bãi tha ma.

Bây giờ nhìn lại dải non sông
Tan nát mà tê tái cả lòng
Thêm đảng nội thù đang tác quái
Khó mà thoát khỏi cảnh nô vong.

Nhưng mà dẫu muộn còn hơn không
Chín chục triệu dân một tấm lòng
Ấy là phương thuốc mầu duy nhất
Cứu vãn cơ đồ Giống Lạc Long.

https://fdfvn.wordpress.com