Nhà Nước Khủng Bố

Sinh ra đã vác búa liềm
Đâm thuê chém mướn khắp miền Á đông
Lá cờ máu chảy ròng ròng
Liềm vung búa đập nát lòng nước non
Bố già một lão ma chồn
Rước về chủ nghĩa cuồng ngông điên rồ
Mác lê vô sản hồ đồ
Tròng vào dân tộc ngu ngơ tội tình
Đầu lãnh một bọn yêu tinh
Đâm heo, thiến chó, mẹ mìn, chửa hoang
Lâu la một lũ cà tàng
Lăn dưa đá cá chợ làng bến sông
Tụ thành một đảng du côn
Chuyên nghề khủng bố đoạt hồn sinh linh
Gài bom, ám sát, đặt mìn
Đốt nhà, pháo kích, lửa binh, tương tàn
Bạo hành cưởng đoạt giang san
Dựng nên nhà sản điếm đàng ngày nay.

https://fdfvn.wordpress.com