Những Tháng Không Quên

 

 

Tháng Giêng xuân thắm tươi hồng
Hòa bình mới ký nhưng lòng không an
Chú Sam đã muốn chạy làng
Rợ Hồ xảo quyệt vẫn đang rập rình

Tháng Hai tím rịm biểu tình
Ông Kỳ ông Thiệu phe mình phe ta
Chống tham nhũng cứu nước nhà
Cứu đâu chẳng thấy chỉ là rối tung

Tháng Ba xám xịt mịt mùng
Rợ Hồ từng bước lấn vùng da beo
Ban Mê một tối đi vèo
Cao nguyên di tản cuốn theo quân đoàn

Tháng Tư đen tối phũ phàng
Đội quân bách thắng vỡ tan hận trào
Miền Nam bức tử nghẹn ngào
Tự do dân chủ còn đâu quê nhà?

Tháng Năm đỏ lửa Cộng tà
Búa liềm sao máu thét la giữa trời:
“Bớ này dân tộc Việt ơi
Chạy đâu cho thoát cuộc đời vong nô!”

https://fdfvn.wordpress.com