Formosa hay là Chết

Bầy vẹm phỉ trong quá trình thoái hóa
Từ vượn người xuống cấp đến giòi sâu
Lú hoảng hồn tru tréo sủa gâu gâu
“Vận mệnh đảng như mành treo trước gió”

Mới hôm nao Lú vẫn còn sừng sỏ
Chủ nghĩa ta ưu việt nhất hành tinh
Đảng tiền phong vô địch đại quang vinh
Là nhân tố dẫn đường bao chiến thắng

Nhưng hôm nay Lú vô cùng cay đắng
Chủ nghĩa ta đã chết tại lâm sàng
Đảng đoàn ta đã tắt ánh “vinh quang”
Dân gớm ghiếc như sài lang hổ báo

Lú lo sợ trận cuồng phong giông tố
Khởi nguồn từ một tỉnh nhỏ Miền Trung
Thổi bùng lên trên khắp cả non sông
Cuốn bác đảng xuống mồ ma hủy diệt

Lú lo sợ con dân nòi giống Việt
Sẽ kế thừa truyền thống của ông cha
Đứng vùng lên giành lại nước non nhà
Đuổi giặc Hán diệt rợ Hồ phản trắc

Thì uổng phí biết bao là công bác
Đã đẻ rơi rèn đúc đảng tà ma
Thì uổng phí biết bao là công ta
Đã cướp bóc giựt giành bao tài sản

Lú tức tốc truyền trung ương nhà Sản
Lệnh toàn quân và toàn đảng sẵn sàng
Đàn áp bỏ tù khiếu kiện dân oan
Với khẩu hiệu “Formosa hay là chết.”

https://fdfvn.wordpress.com