Việt Cộng là Ai?

Việt Cộng  là ai? Bọn đánh thuê!
Tôi đòi Xô viết lẫn Trung huê
Làm tên xung kích cho phường Sản
Xương máu nhân dân ngập bốn bề.

Việt Cộng là ai? Đám ác ma!
Vâng lời quốc tế khởi can qua
Tương tàn cốt nhục, đau lòng mẹ
Nấu thịt nồi da, đứt ruột cha.

Việt Cộng là ai? Kẻ sát nhân!
Bàn tay vấy máu triệu lương dân
Đâm thuê chém mướn, xương thành núi
Cải cách ruộng vườn, máu ngập chân.

Việt Cộng là ai? Kẻ tội đồ!
Miền Nam đang sống cảnh tự do
Êm đềm, hạnh phúc, đời no ấm
Chúng đã đem dìm trong lệ nô.

Việt Cộng là ai? Kẻ cướp ngày!
Tham tàn bạc ác, súng trong tay
Vơ vàng, vét bạc, chôm hàng hoá
Đuổi nhà chiếm đất, chẳng chừa ai.

Việt Cộng là ai?  Bọn độc tài!
Một bầy vong bản lũ tay sai
Tròng lên đầu cổ toàn dân tộc
Chủ nghĩa ngông cuồng của ngoại lai.

Việt Cộng là ai? Lũ phá gia!
Loạn ly xã hội, đảo điên nhà
Yêu nước phải là yêu xã nghĩa
Trung nước là trung đảng ác ma.

Việt Cộng là ai? Kẻ nội thù
Cầu phong thái thú, nộp cơ đồ
Tù đày, khủng bố người yêu nước
Đang đòi độc trị đến thiên thu.

3 thoughts on “Việt Cộng là Ai?

 1. VIỆT CỘNG LÀ BỌN LÍNH ĐÁNH THUÊ

  Lê Duy San
  Trong chiến tranh Việt Nam, bọn Cộng Sản Hà Nội tuyên truyền rằng lính Việt Nam Cộng Hòa là lính đánh thuê cho Mỹ vì chính Mỹ đã trả lương cho lính Việt Nam Cộng Hòa để đánh lại Quân Đội Nhân Dân của Hà Nội. Sự tuyên truyền này của Việt Cộng không phải chỉ có người dân quê ít học mới tin, mà ngay cả một số lớn sinh viên, trí thức cũng tin theo. Nhục nhất là ngay cả Nguyễn Cao Kỳ, một tướng lãnh của Việt Nam Cộng Hòa, đã từng làm Chủ Tịch Ủy ban Hành Pháp Trung Ương, một chức vụ như Thủ Tướng và Phó Tổng Thống thời đệ nhị VNCH cũng không ngượng miệng khi tuyên bố rằng quân đội VNCH là lính đánh thuê cho Mỹ.
  Tháng 8 năm 1965, tại cuộc họp Bộ Chính trị BCH Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Mao Trạch Đông tuyên bố: “Chúng ta phải giành cho được Đông Nam Á, gồm cả miền Nam Việt Nam, Thailand, Miến Điện, Malaysia, Singapore… Một vùng như Đông Nam Á rất giàu, ở đấy có nhiều khoáng sản, xứng đáng với sự tốn kém cần thiết để chiếm lấy”. Gần đây, chúng ta lại thấy ở Việt Nam có một đền thờ to lớn thờ tên Việt Cộng Lê Duẩn mà trên cổng chính của đền thờ có khẩu hiệu như sau: “Ta đánh miền Nam là đánh cho Liên Xô, cho Trung Quốc, cho các nước xã hội chủ nghĩa và cả nhân loại”
  Vậy thì ai là linh đánh thuê ? Quân Đội VNCH hay Quân Đội Nhân Dân của Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ?

  Đền thờ Lê Duẩn, Thủ Lãnh bọn lính đánh thuê Việt Cộng
  I/ Lính đánh thuê là lính gì ?
  Lính đánh thuê là những người được một nhóm người hay chính phủ của một nước thuê mướn để tham gia vào một cuộc xung đột vũ trang ở trong nước của họ hoặc để tham chiến ở một nước khác là thuộc địa của chính phủ nước thuê mướn. Lính đánh thuê có thể là các loại cựu quân nhân hoặc người thường do của các công ty chuyện đào tạo lính đánh thuê cung cấp. Lính đánh thuê cũng có thể là quân nhân thuộc biên chế chính thức của một nước. Ngày nay, hầu hết lính đánh thuê đều do các công ty quản lý và họ được thuê từ các chính phủ cần dẹp phiến loạn, hoặc để ổn định tình thế tại một khu vực quan trọng nào đó trong nước mà chính quân đội của họ không làm được. Lính đánh thuê thường không tham gia kiểu đánh quy mô mà thường chỉ đi từng nhóm nhỏ vàđược dùng để chiến đấu trong những sứ mạng đặc biệt.
  Trong lịch sử quân sự thế giới, những đội quân đánh thuê xuất hiện từ rất sớm. Thời đế quốc La Mã đã có các binh đoàn lính đánh thuê người Sparta. Tại Pháp, việc tuyển mộ lính đánh thuê người nước ngoài đã có từ thế kỷ 12 dưới triều vua Philippe Auguste dưới hình thức “những đại đội tự do”. Đội quân Lê dương Pháp ra đời năm 1831 là đội quân đánh thuê chuyên nghiệp, nhưng nó có đặc điểm riêng là ra đời nhằm phục vụ những cuộc chiến tranh xâm lược và bảo vệ những thuộc địa của Pháp.

  II/ Quân đội VNCH hay Quân đội Nhân Dân là lính đánh thuê ?
  Ngày 7-7-1954 chính phủ do Thủ Tướng Ngô Đình Diện được thành lập. Thành phần chính phủ gồm có:
  -Ngô Đình Diệm, Thủ Tướng kiêm Nội Vụ và Quốc Phòng,
  -Trần Văn Chương, Quốc Vụ Khanh,
  -Trần Văn Đỗ, Tổng Trưởng Ngoại Giao,
  -Trần Văn Của, Tổng Trưởng Tài Chánh và Kinh Tế,
  -Nguyễn Tăng Nguyên, Tổng Trưởng Lao Động và Thanh Niên,
  -Trần văn Bạch, Tổng Trưởng Công Chính,
  -Phạm Hữu Chương, Tổng Trưởng Y Tế và Xã Hội,
  -Phan Khắc Sửu, Tổng Trưởng Canh Nông,
  -Nguyễn Dương Đôn, Tổng Trưởng Quốc Gia Giáo Dục,
  -Trần Chánh Thành, Bộ trưởng Phủ Thủ Tướng,
  -Lê Quang Luật, Thông Tin,
  -Phạm Duy Khiêm, Công vụ Phủ Thủ Tướng,
  -Nguyễn Ngọc Thơ, Nội Vụ,
  -Lê Ngọc Chấn, Quốc Phòng,
  -Hồ Thông Minh, Thứ Trưởng Quốc Phòng,
  -Bùi Văn Thinh, Tư Pháp,
  -Nguyễn Văn Thoại, Kinh Tế,
  Năm 1955, Quân đội Pháp hòan tòan rút ra khỏi miền Nam Việt Nam và trao trả hoàn toàn chủ quyền độc lập cho VN. Ngày 26-10-1956 nước VIỆT NAM CỘNG HOÀ ra đời và được Hoa Kỳ cũng như các nước trong thế giới tự do công nhận.
  Hoa Kỳ viện trợ cho VNCH vì muốn giúp cho miền Nam VN đủ sức chống lại sự bành trướng của Cộng Sản và bảo vệ nền độc lập cùng lý tưởng tự do cho miền Nam Việt Nam. VNCH không phải là thuộc địa của Hoa Kỳ vì thế nói quân đội VNCH là lính đánh thuê cho Hoa Kỳ là hòan tòan không đúng. VNCH cũng không hề được Hoa Kỳ yêu cầu đem quân đội tới Hoa Kỳ để ổn định tình thế tại một khu vực nào tại Hoa Kỳ hay chiến đấu tại một nước nào thuộc quyền kiểm soát của Hoa Kỳ.
  Vậy không thể nói quân đội VNCH là lính đánh thuê cho Mỹ. Chỉ có bọn bọn Việt Cộng, bọn Việt Gian Cộng Sản và bọn người vô ý thức, trong đó có ông Nguyễn Cao Kỳ mới nói như vậy.

  Hai tên Thủ Lãnh bọn lính đánh thuê Việt Cộng: HCM và LD
  Trái lại, quân đội nhân dân của bọn Việt Cộng Hà Nội nghe theo quan thầy Liên Sô, Trung Cộng xâm chiếm miền Nam VN tức VNCH không phải là để bảo vệ lãnh thổ mà là để thi hành nghĩa vụ quốc tế của đảng Cộng Sản Nga Tầu. Chính Lê Duẩn, nguyên Tổng Bí Thư của đảng Cộng Sản Việt Nam đã nói: “Ta đánh miền Nam là đánh cho Liên Xô, cho Trung Quốc” và “Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc, cho các nước xã hội chủ nghĩa và cho cả nhân loại. Năm 1976 Lê Duẫn ngang nhiên áp đặt Chủ Nghĩa Cộng Sản lên đầu toàn dân VN, đổi tên đảng Lao Động (lừa bịp dân lúc trước vì dân không thích cộng sản) thành đảng csvn. Lê Duẩn nói “” Ta đã thành công trong việc cắm lá cờ Mác-Lê trên toàn cõi Việt Nam”
  Hơn nữa, năm 1974, Trung Cộng đánh chiếm Hòang Sa của Việt Nam, Hải quân VNCH đã anh dũng chống trả, nhưng bọn Việt Cộng Hà Nội cũng không hề lên tiếng phản đối.
  Tóm lại, rõ ràng quân đội Nhân Dân của bọn Việt Cộng Hà Nội là lính đánh thuê cho Liên Xô, cho Trung Quốc đúng như lời Lê Duẩn, Tổng Bí Thư đảng Cộng Sản Việt Nam đã nói. Lời nói đó đi vào lịch sử và đã để lại ô nhục ngàn năm cho đảng CSVN và cho chính Lê Duẩn. Lời nói của Lê Duẩn, Tổng Bí Thư đảng Cộng Sản Việt Nam đã nói lên bản chất và mục tiêu thực sự của cuộc chiến Việt Nam không phải là “cuộc chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam” như bọn Việt Cộng đã rêu rao mà chỉ là một cuộc chiến ý thức hệ. Bọn Việt Cộng đánh cho Liên Xô để bành trướng đế quốc CS khắp toàn cầu theo chủ trương của Cộng Sản quốc tế. Ðánh cho Trung Cộng để mở rộng bờ cõi Ðại Hán xuống khắp vùng Ðông Nam Á theo ý đồ của đảng Cộng Sản Trung Quốc. Ðoàn quân dưới sự lãnh đạo của đảng CSVN rốt cuộc chỉ là một bọn lính đánh thuê không hơn, không kém. Vì thế khi cưỡng chiếm được miền Nam Việt Nam, chúng đã hiện nguyên hình là một bọn ăn cướp. Cướp cho bõ những năm tháng thiếu thốn tại miền Bắc vì phải dồn sức cho cuộc chiến miền Nam. Cướp cho bõ những tháng ngày đói khổ trong các cánh rừng xâu thẳm hay trên dãy Trường Sơn cao vút, chỉ sống bằng những khẩu hiệu hoang đường hay những hứa hẹn viển vông.
  Đúng lý ra thì những của cải cướp được này, nhất là 17 tấn vàng của ngân hàng Quốc Gia Việt Nam, bọn Việt Cộng phải trao cho quan thầy của chúng là Liên Sô và Trung Quốc. Nhưng bọn chúng đã chia nhau tẩu tán. Vì thế, Trung Cộng đã phải dậy cho chúng một bài học vào năm 1979 trong trận chiến biên giới Việt Trung và 1988 trong trận hải chiến Hòang Sa. Đây cũng là một bài học cho bọn lính đánh thuê nói chung và bọn Việt Cộng nói riêng; đừng tưởng rằng sau khi chiến thắng thì có thể quên thân phận kẻ đánh thuê của mình và muốn làm gì thì làm.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s