Bác Hiện Nguyên Hình

Bác vĩ đại trong ngày Hai tháng Chín
Dấu đuôi chồn sau lớp áo quốc gia
Mượn tự do dân chủ xứ Cờ Hoa
Để lừa bịp nhân dân và thế giới.

Rồi sau đó khi thời cơ đã tới
Giặc Tàu phù vừa nuốt gọn Trung Hoa
Phe Đệ Tam loè chủ nghĩa ma tà
Phủ màn sắt một phần ba thế giới.

Ấy là lúc bác lòng vui khấp khởi
Hiện nguyên hình con quỉ đỏ nhe nanh
Nhai ngấu nghiến trăm nghìn người dân Việt
Trong tiệc căm thù giai cấp đấu tranh.

Chưa đã khát cơn cuồng say xương máu
Bác gây thêm một trận chiến tương tàn
Dẫu phen này có đốt sạch Trường Sơn
Cũng phải chiếm Miền Nam mà cướp bóc.

Cuộc nội chiến, ôi thần sầu quỉ khốc!
Thây ngập rừng, trắng núi, nghẽn dòng sông
Bác oai phong vĩ đại- một anh hùng
Tay liềm búa chỉ huy cơn tàn sát.

Đảng của bác những năm dài dấu mặt
Cũng chường ra rao giảng thuyết vong gia
Ai phê bình phản đối, giết không tha
Và lì lợm giành độc quyền lãnh đạo.

Nhà nước bác xây nền trên khủng bố
Nắm chặt quyền chuyên chính phản nhân dân
Gồm đâm heo, thiến chó, lũ hung thần
Tự phong chức lên ngôi ngồi chễm chệ.

Ngày hôm nay, bác không còn tại thế
Nhưng lưu truyền những thế hệ gian manh
Mọc rễ, ăn sâu, tham nhũng, lộng hành
Trên đất nước Rồng Tiên đầy bất hạnh.

https://fdfvn.wordpress.com