Chuột và Đười Ươi

Những con chuột trên chiếc tàu chủ nghĩa
Dưới ô dù liềm búa sống vênh vang
Ăn cắp quốc gia, bóc lột thế gian
Là những đại gia giàu nghìn muôn tỷ.

Tàu chủ nghĩa từ lâu rồi hoen rỉ
Chìm khi nào không biết giữa trùng khơi
Bọn lái tàu một bầy khỉ đười ươi
Miệng la ré tay điên rồ vơ vét.

Lũ chuột bọ nhìn đười ươi lấm lét
Chúng còn đang cướp bóc khách trên tàu
Từ đất đai, nhà cửa, đến hoa màu
Biến họ thành những dân oan khốn khó.

Chuột quá biết tính đười ươi ham hố
Chẳng bao giờ thoả mãn cái lòng tham
Mai mốt đây khi lột sạch dân oan
Ắt phải đến phiên chuột mình lảnh đạn.

Chuột nhìn sang bên láng giềng đại hán
Lũ chuột Tàu tứ tán rủ nhau đi
Sang Tân gia ba hoặc xứ Hoa kỳ
Để lánh nạn Diệt Ruồi và Đả Hổ.

Lũ chuột vẹm cuống cuồng lo sốt vó
Nghĩ phận mình trong móng vuốt dã nhân
Chẳng biết khi nao làm vật tế thần
Bèn tính kế tẩu đào vi thượng sách.

Chúng cho con sang Hoa kỳ “du học”
Tậu cửa nhà chuẩn bị bước lưu vong
Tẩu tán đô la ngọc thạch vàng ròng
Sống vương giả trên bạc tiền phi nghĩa.

Chuột đâu biết rồi của thiên trả địa
Và lưới trời lồng lộng thoát làm sao
Mai mốt đây khi liềm búa gãy nhào
Chúng là những tội đồ như Cộng đảng.

https://fdfvn.wordpress.com