Chủ Nghĩa Phản Bội

Chủ nghĩa ngày xưa bác rước về
Từ hai “thánh tổ” Mác và Lê
Phi nhân sắt máu đầy hoang tưởng
Hoành hành điên đảo cả trời quê

Thứ chủ nghĩa từ thời hồng hoang
Loài người sinh sống kiểu bầy đàn
Ăn lông ở lổ như cầm thú
Được bác cho là nhất thế gian

Rồi bác kết bè lũ ác nhân
Lập ra một đảng cướp hung thần
Tuân theo mệnh lệnh trùm quốc tế
Dẫn đường nô lệ nước và dân

Bác lại vinh danh ngọn búa liềm
Ngải bùa của đảng cướp cơm chim
Trăm triệu oan hồn theo đòi mạng
Trên bàn thờ tổ giống Rồng Tiên

Ngọn cờ tang tóc phủ tai ương
Sông núi thành ra bãi chiến trường
Bác từ phủ chúa truyền quân lệnh
Xây đắp cơ đồ trên máu xương

Dân tộc quay cuồng theo đảng nô
Bùa ma ngải quỉ Mác Lê Hồ
Địa đàng xã ngãi trên dương thế
Xây mãi toàn ra những nấm mồ

Chủ nghĩa điên rồ bỗng chết non
Năm châu thoát nạn mãi kinh hồn
Riêng dân tộc Việt còn ngầy ngật
Như đàn chuột bạch giữa lồng son

Cộng vẹm cùng đường hóa quái thai
Bám theo dân tộc Việt lâu dài
Chủ nghĩa “quang vinh” thành phản bội
Đưa cả quê hương xuống huyệt đài.

https://fdfvn.wordpress.com