Đảng Cầm Thú

Chế độ nay toàn những con cầm thú
Những chuột chù rắn rết những hùm beo
Từ hang sâu động cao trong rừng rú
Xuống đồng bằng thành bọn cướp Ăn Theo

Đảng cầm thú thờ một con ma xó
Giống vượn người hang Pác bó Đồng Đăng
Ướp thây thối làm ông thần hộ mạng
Nằm sượng sùng trơ trẽn ở trong lăng

Đảng cầm thú vẫn treo cờ liềm búa
Lão vượn người đã rước tận Liên Xô
Dù thế giới đã kinh hoàng chủ nghĩa
Và năm châu Cộng Sản đã yên mồ

Đảng cầm thú tuy ngày nay lột xác
Đội lốt người ăn ở cực cao sang
Nhưng vẫn giữ bản năng loài súc vật
Độc ác, gian tham, dốt nát, bầy đàn

Đảng cầm thú sống cuộc đời tầm gửi
Ký sinh trùng từ thuở rớt bào thai
Dựa vào dân mà gian hùng cướp nước
Lên ngôi rồi giết chóc chẳng chừa ai

Đảng cầm thú khư khư quyền chuyên chính
Luật của loài dã thú ở rừng hoang
Chuyên cắn xé những con mồi yếu đuối
Bị bùa ma ngải quỉ đến mê man

Đảng cầm thú cụm thành nùi để sống
Dùng vinh hoa lợi lộc để mua nhau
Hút máu dân ăn tài nguyên đất nước
Bốn triệu con đĩa đói lẫn giòi sâu

Đảng cầm thú xây khắp miền Nam Bắc
Những tượng đài ma xó mặt vênh vang
Những dinh cơ, biệt phủ, đẹp huy hoàng
Trên thân phận của người dân cùng khốn

Đảng cầm thú quyết đời đời trị nước
Nhưng e rằng dân Việt sẽ vùng lên
Nên dựa dẫm vào ông thầy phương Bắc
Một kẻ thù truyền kiếp của Rồng Tiên

Đảng cầm thú tuy từ lâu đã biết
Thói bá quyền hung ác của Tàu Mao
Nhưng nợ máu trót gây cùng giống Việt
Đành âm thầm cam chịu phận gia nô.