Hà Nội Sài Gòn Đứng Lên

Mặc dân than khóc kêu gào
Tứ trụ nhà Sản đi đâu cả rồi?
Biển xanh độc chất ngút trời
Cá chết hàng tấn nằm phơi bụng giòi
Cao nguyên bô xít tanh hôi
Bùn đen bùn đỏ núi đồi xác xơ
Cữu long thoi thóp trơ vơ
Một vùng trù phú lúa bây giờ tang thương.

Người dân phẫn uất xuống đường
Sài Gòn, Hà Nội, quật cường đứng lên
Hiên ngang thách thức bạo quyền:
“Đảng nầy cướp bóc cả miền quê hương
Đảng nầy tôi tớ bắc phương
Đảng nầy bạc ác, bất lương, tham tàn
Đảng này bán đứng giang san
Từ thời Hồ tặc Hán gian trá hình.”

Đội ơn Tổ Quốc anh linh
Khiến cho dân tộc biết mình là ai
Thoát qua ác mộng đêm dài
Gọi nhau đứng dậy vươn vai kiêu hùng
Không còn sợ hãi mông lung
Không còn vô cảm, lạnh lùng, thờ ơ
Đảng ma nay đã đến giờ
Báo đền tội ác, nhuốc nhơ muôn đời.

https://fdfvn.wordpress.com

Cùng một blogger:

Bản Dịch Truyện Kiều: https://truyenkieuinenglish.wordpress.com
Bản Dịch Chinh Phụ Ngâm: https://chinhphungam.wordpress.com
Bản Dịch Cung Oán: https://cungoanngamkhuc.wordpress.com
Vườn Hương Lạ: https://bandichthongoaingu.wordpress.com