Giải Phóng Vỉa Hè

Này ông Đoàn ngọc Hải
Nếu quả thật ông phải
Nếu quả thật ông ngon
Hãy vào Tân Sơn Nhất
Giải phóng cái sân Gôn

Cái sân gôn chết tiệt
Mà bọn Vẹm quân phiệt
Ăn cướp của Sài gòn
Cậy mình công với đảng
Sau ngày phỏng hai hòn

Này ông Đoàn ngọc Hải
Nếu quả thật ông giỏi
Hãy đi đến Hà Tĩnh
Tống cổ Formosa
Ra khỏi bờ cõi ta

Formosa tàn khốc
Và giặc Tàu thâm độc
Cấu kết cùng đảng ma
Diệt mầm sống quê cha
Đọa đày hồn dân tộc

Này ông Đoàn ngọc Hải
Nếu quả thật ông gồ
Hãy ra ngoài thủ đô
Hang ổ bầy người vụơn
Dẹp quách cái lăng Hồ

Cái lăng Hồ cẩu tặc
Sống làm tay sai giặc
Chết làm quỉ nhập tràng
Hộ mạng đảng tà gian
Phá tan tành nước Việt

Còn như con gà què
Đi giải phóng vỉa hè
Đánh đàn bà con gái
Hiếp đáp người cô thế
Thì cả nước đều chê

Còn như con ruồi bu
Kẻ đái ông cầm cu
Người ta ăn ông dọn
Cung cúc phận đàn em
Của ngài Đinh la Thêm

Mai mốt Đinh rớt đài
Thì ông ở với ai?
Làm con dê tế thần
Cho chó Lú đĩ Ngân
Trò cười muôn vạn đại.