Ngụ Ngôn Thời Nhà Sản

Một con ngựa đau
Cả tàu ăn hết cỏ
Cả tàu không thèm ngó
Cả tàu mặc kệ nó

Một con ngựa đau
Cả tàu đem ra mổ
Cả tàu làm mâm cỗ
Cả tàu dâng tặc tổ

Một con ngựa đau
Cả tàu đem bắn bỏ
Cả tàu cười hô hố
Cả tàu vui như sáo

Rồi sẽ đến một ngày
Cả tàu ngựa lăn quay
Mầm độc đang phát tác
Từ những gì hôm nay.

https://fdfvn.wordpress.com