Bác Cháu Hành Quân

Hang Pác bó những đêm trời khuya khoắc
Tiếng chồn la vượn thét xé không gian
Nghe tưởng đâu dã thú loạn rừng hoang
Mà kỳ thật bác “hành quân” cùng cháu

Bác tuổi tác đã thuộc hàng bô lão
Từng một thời điên đảo gái trời Âu
Vẫn cường dương kiện tướng của năm nào
Giàu kinh nghiệm hỗn danh Hồ động chủ

Cháu như một đóa hoa non vừa lú
Trăng lưỡi liềm đã cù rủ mây mưa
Ngựa con non mà háu đá chẳng vừa
Thêm nũng nịu làm mê hồn ông cụ

Bác và cháu mới ngày nào bở ngỡ
Đã giao hòa thành đôi lứa tân hôn
Cuộc hành quân bác cháu thật kinh hồn
Trận chiến đấu khiến long trời lở đất

Và kết quả một bờm con Mạnh Ngốc
Đã ra đời đánh dấu cuộc trăng hoa
Và hậu quả một tên đầu đảng cướp
Dâng biên thùy hải đảo hiến Tàu Hoa.

https://fdfvn.wordpress.com